OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Usługowy Zakład Szklarski Profglass

ul. Surowieckiego 12b lok Uż.4

02-785 Warszawa

NIP: 6692436282

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Usługowy Zakład Szklarski Profglass prowadzony przez Grzegorza Królikowskiego i jako sprzedawcę/usługodawcę.
 2. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych między przedsiębiorcą a kupującym.
 3. Kupujący, składając zamówienie, oświadcza, że zapoznał się z OWS i w pełni je akceptuje.

 

ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Zamówienia można składać osobiście w siedzibie firmy lub poprzez e-mail.
 2. Cena za towar lub usługę ustalana jest indywidualnie na podstawie obowiązującego cennika.
 3. Minimalną jednostką obliczeniową dla wszystkich rodzajów szkła jest 0,3 m2. Wyjątkiem jest szkło kominkowe (0,05 m2.) oraz szkło hartowane, zespolone (0,5m2).
 4. Termin realizacji zlecenia ustalany jest indywidualnie.

 

REALIZACJA ZLECEŃ

 1. Realizacja zlecenia rozpoczyna się po akceptacji zamówienia przez Klienta mailowo pod ofertą i wpłaty zadatku, jeżeli będzie wymagany.
 2. Pomiar u Klienta oraz przygotowana na jego podstawie wycena są bezpłatne.
 3. Montaż szkła/luster nie obejmuje ewentualnych dodatkowych obróbek pomontażowych typu: silikonowanie, fugowanie inne prace poza szklarskie. Do ewentualnego silikonowania należy bezwzględnie używać silikonów neutralnych, nie octowych z przeznaczeniem do kontaktu z lustrami lub szkłem lakierowanym typu lacobel. Szkło po montażu zaleca się zasilikonować minimum 3-4 dni po montażu.
 4. Zakład nie montuje kinkietów na lustrach i szkle niehartowanym, cudzego szkła, pleksi, wylewek i wszelkiego rodzaju armatury na szkle. Wyjątek stanowią gniazdka montowane na panelach hartowanych.
 5. Łączenie ze sobą szkła lakierowanego lub z grafiką, zamówienie na przestrzeni czasu może być z różnych dostaw co może powodować różnice kolorystyczne odcienia.
 6. Barwy kolorów prezentowane na próbnikach szkła, które Klient otrzymuje w Biurze Obsługi Klienta, mogą się minimalnie różnić od efektu końcowego. Jest to związane z kolejnymi dostawami szkła z huty. Odcień koloru zależy również od natężenie i barwy oświetlenia pomieszczenia.
 7. Zabezpieczenie podłóg/schodów i wrażliwych elementów w mieszkaniu, które mogą zostać uszkodzone przy montażu elementów szklanych jest po stronie Klienta. Podczas montażu montażyści montują szkło w obuwiu roboczym z twardą podeszwą.
 8. Usługowy Zakład Szklarski Profglass oferuje drukowanie bezpośrednio na szkle grafik metodą UV. Grafiki na stronie https://www.profglass.warszawa.pl są bezpłatne dla Klientów zakładu. Grafika może odbiegać kolorystycznie poprzez niewłaściwe skalibrowanie monitora, grafika wydrukowana przez drukarnie może różnić się o 1-2 tony koloru, reklamacji nie podlega kolorystyka grafiki.
 9. Od 01.01.2020r faktura VAT do paragonu może być wystawiona wyłącznie w przypadku, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. O konieczności wystawienia faktury VAT prosimy informować przy składaniu zamówienia.

 

GWARANCJA

 1. Usługowy Zakład Szklarski Profglass udziela Klientom gwarancji na sprzedany towar na czas 24. (dwudziestu czterech) miesięcy od chwili zakupu towaru lub dokonania montażu.
 2. Wszelkie produkty sprzedawane przez Usługowy Zakład Szklarski Profglass są produktami wolnymi od uszkodzeń mechanicznych z zaznaczeniem, że szkło hartowane może mieć skazy lub wygięcia, powstałe w procesie hartowania, zgodne z normą PN-EN 12150-1.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych m.in.: podczas własnego transportu lub montażu.
 4. W przypadku uszkodzenia szkła w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, montażu (o ile nie był wykonany przez pracowników Profglass), naturalnego zużycia towaru lub ingerencji w towar osób trzecich, Usługowy Zakład Szklarski Profglass nie odpowiada za stłuczenia, pęknięcia, przebarwienia i zarysowania, zmiany powstałe poprzez temperaturę.

 

REKLAMACJE

 1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu towaru w chwili odbioru zamówienia. Reklamacja w formie pisemnej powinna być zgłoszona przez Klienta w chwili odbioru towaru.
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji zarówno Klienta jak i Usługowy Zakład Szklarki Profglass obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Zgłoszone konieczne poprawki po montażu szkła przez Klienta, montażyści mogą wykonać do dwóch tygodni po zgłoszeniu, jeżeli wcześniej nie będzie wolnych terminów w grafiku.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Nieopłacony towar, w tym już zamontowany, pozostaje własnością Zakładu Szklarskiego Profglass i zakład ma prawo go odebrać/zdemontować.
 3. Wszelkie zmiany umów lub zamówień powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

RODO

 1. 1. W momencie złożenia zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Profglass Usługi Szklarskie z siedzibą w Warszawa (02-785), ul. Surowieckiego 12B lok.uż 4 w celu obsługi zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych firmie Usługowy Zakład Szklarski Profglass i współpracownikom.